Nepārdod meža īpašumu un pelni vairāk

Saņem piedāvājumu!

Nepārdod meža īpašumu, bet gūsti maksimālu peļņu

Saņem piedāvājumu!

Kā gūt maksimālu peļņu no sava meža, paturot to savā īpašumā? 

Lai pelnītu no meža, tas ir jāzāģē, taču ir jāzina, ko un kad zāģēt. 
Zāģēt var to, ko ar ciršanas atļauju ir apstiprinājis Meža dienests, bet tas negarantē peļņu, jo koki jāzāģē, kad tiem ir tirgū augstākā cena un pieprasījums. Svarīgi zināt, kad veikt kopšanas cirtes, kad zāģēt lielos vai mazos kokus – to ietver meža apsaimniekošanas plāns.

Mēs nodrošinām:

  • Personīgā mežizstrādes konsultanta piešķiršanu
  • Augošo koku augstāko novērtējumu
  • Bezmaksas nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu
  • Samaksu pirms darbu uzsākšanas
  • Meža sagatavošanu mežistrādei
  • Pēc vienošanās – meža atjaunošanu

Piesakoties bezmaksas konsultācijai, kopā ar mūsu ekspertiem izstaigāsi savu īpašumu, uzzināsi vairāk par sava meža stāvokli un tam nepieciešamajiem darbiem, kā arī saņemsi atbildes uz visiem jautājumiem. Pēc konsultācijas saņemsi detalizētu meža apsaimniekošanas plānu, kas ir pielāgots pašreizējai situācijai un Tavām vēlmēm.

Meža
īpašumu iegāde

Iegādājamies neizstrādātus, daļēji vai pilnībā izstrādātus mežus, apgrūtinātus meža īpašumus, augošus kokus.

Cirsmu
iegāde

Iegādājamies cirsmas, garantējot to sagatavošanu līdz ciršanas apliecinājuma saņemšanai, kā arī sakopšanu pēc izstrādes.

Lauksaimniecības
zemju iegāde

Iegādājamies lauksaimniecības zemes īpašumus, lauksaimniecības zemi ar apaugumu vai mežu, apgrūtinātus LIZ īpašumus.

Kontakti

P.-Pt. 9:00-18:00

Nosūtīt pieteikumu

Saņem piedāvājumu!